• Vi_identifiserer_morgendagens_noekkelpersoner
  • Rekruttering_det_viktigste_du_gjoer
  • Grundige_prosesser_gode_resultater

Codigo Consulting AS leverer tjenester innen rekruttering, omstilling, nedbemanning og team-/lederutvikling. Vår tilnærming mot kunder og kandidater bærer preg av høy kompetanse, profesjonalitet og lang bransjeerfaring.

Gjennom å identifisere og utvikle morgendagens nøkkelpersoner ønsker vi å bidra til å øke våre kunders konkurransekraft. For oss er det viktig å utvikle tette og langsiktige kunderelasjoner slik at vi opparbeider oss inngående kunnskap om våre kunders produkter og tjenester, markedsforutsetninger, organisasjon og kultur.

Codigo Consulting holder til på Fridjof Nansens plass i Oslo sentrum, like ved Oslo Rådhus.